Koulutus

Sukelluskoulu Regulaattorin kursseilla pyritään aina laadukkaaseen opetukseen ja hyvään lopputulokseen. Kursseillani ei ole kiire, vaan taitoja ehditään harjoitella rauhassa.

Tärkeintä on että lopputuloksena on teorian sekä käytännön osaava, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottava ja paristaan huolehtiva sukeltaja. Kursseillani kiinnitän erityistä huomiota nosteenhallintaan, sukellusasentoon ja potkutekniikoihin.

Opetan mieluiten 2-3 hengen pienryhmiä – Poikkeuksena PADI Rescue Diver, jossa kurssin optimikoko on 5-7 henkeä.

Olen aktiivisesti mukana sukellusseurani Sukellusjaoston koulutustoiminnassa ja vedänkin suurimman osan koulutuksistani seuratoiminnan puitteissa.

Tarjolla olevat kurssit

PADI

Open Water Diver

Open Water Diver -peruskurssilla opetellaan sukelluksen perusteet ja jonka pohjalle kaikki jatkokurssit perustuvat. Open Water Diver -kurssi koostuu kolmesta osiosta eli teoriatunneista, allassukelluksista ja avovesisukelluksista. Allassukellukset voidaan tarvittaessa tehdä myös matalassa avovedessä (confined open water). Allassukelluksia on viisi ja niillä opetellaan kaikki sukeltajan perustaidot ennen syvempiin avovesiin siirtymistä. Avovesisukelluksia on neljä kappaletta ja näiden sukelluksien aikana harjoitellaan ja testataan, että oppilas pystyy toimimaan riittävällä varmuudella ja turvallisesti omatoimista sukeltamista ajatellen. Yhtenä erittäin tärkeänä osana on kyky toimia yhteistyössä sukellusparin kanssa. Hyväksytyn Open Water Diver -kurssin jälkeen sukeltajalla on luokitus suorittaa sukelluksia maksimissaan 18 metrin syvyyteen.

Adventure-sukellukset

PADI Adventure Diver ja Advanced Open Water Diver -jatkokurssit koostuvat Adventure-sukelluksista. Adventure Diveriin vaaditaan 3 vapaavalintaista Adventure-sukellusta. Advanced Open Water Diveriin vaaditaan pakollisina Deep (syväsukellus) ja Underwater Navigation (vedenalainen suunnistus) sekä kolme vapaavalintaista sukellusta. Adventure Diverin voi päivittää Advanced Open Water Diveriksi suorittamalla kaksi sukellusta lisää ja sisällyttämällä näihin viiteen sukellukseen syvä- ja suunnistussukellukset. Advanced Open Water Diverin voi myös suorittaa suoraan ilman Adventure Diver -välivaihetta. Hyväksytty Advanced Open Water Diver -kurssi antaa luokituksen sukeltaa maksimissaan 30 metrin syvyyteen.

Suosittelemiani Adventure-sukelluksia:

Deep – Syväsukellus (pakollinen AOWD:ssä)
Underwater Navigation – Vedenalainen suunnistaminen (pakollinen AOWD:ssä)
Peak Performance Buoyancy – Nosteen huippuhallinta
Drysuit – Kuivapuku
Multilevel/Computer – Monitaso ja tietokonesukellus
Search and Recovery – Etsintä ja nosto
Wreck – Hylkysukellus
Night – Yösukellus

Täältä löydät kaikki Adventure-sukellukset

Kaikki Adventure-sukellukset voidaan myös suorittaa laajempina erikoiskursseina, jolloin niiden suorittamisesta saa erillisen luokituksen.

Adventure-sukelluksista ja erikoiskursseista voidaan helposti räätälöidä oppilasta kiinnostava kokonaisuus.

Rescue Diver

Rescue Diver eli sukellusturvallisuuskurssi opettaa toimimaan monenlaisissa sukellukseen liittyvissä poikkeus- ja hätätilanteissa. Kurssi sisältää erittäin tukevan teoriapaketin lisäksi paljon käytännön harjoitteita ja skenaarioita. Tutuksi tulevat mm. tajuttoman sukeltajan pintaantuominen, hengittämätön sukeltaja pinnalla, erilaiset kaasun loppumistilanteet, sukeltajan happiensiapu ja monet muut. Mielestäni Rescue Diver on ehdottomasti yksi parhaista PADIn kursseista. Rescue Diver -kurssille osallistuaksesi sinulla täytyy olla voimassa olevat hätäensiapu- ja ensiapuluokitukset, kuten esimerkiksi DAN Basic Life Support ja First Aid. Ensiapukurssit voidaan käydä myös Rescue Diver -kurssin aikana.

Enriched Air Diver Specialty

Enriched Air Diver eli Nitrox -erikoiskurssilla opetellaan nitrox-teoria sisältäen osapaine-, maksimikäyttösyvyys-, optimikaasu- sekä suoranousulaskut. Sukelluskoulu Regulaattorin Nitrox -kursseilla kaikki laskut opetellaan tekemään taulukkoihin sekä laskukaavoihin perustuen. Kurssi antaa toki myös tiedot ja taidot sukeltaa nitrox-yhteensopivalla sukellustietokoneella. Nitroxin käyttäminen mahdollistaa pidemmät pohja-ajat erityisesti 18-30 metrin syvyysalueilla. Toisaalta nitroxin käyttäminen mahdollistaa konservatiivisen sukeltamisen vähentämällä typpialtistusta ja antamalla näin mahdollisuuden pysytellä kauempana suoranousurajoilta. Kurssilla käydään seikkaperäisesti ja rehellisesti läpi nitroksiin ja korkeaan happialtistukseen liittyvät vaarat ja miten näiltä mahdollisilta vaaroilta voi välttyä.

Suosittelen Nitrox-kurssin käymistä heti OWD -peruskurssin tai AOWD:n yhteydessä. Nitrox-kurssi muodostaa teoriapohjan mahdollisille myöhemmille teknisemmille kursseille.

Peak Performance Buoyancy Specialty

Peak Performance Buoyancy eli nosteenhallinnan erikoiskurssilla hienosäädetään nosteenhallintaa, painotusta, varusteiden virtaviivaisuutta, sukellusasentoa ja potkutekniikoita. Kurssilla harjoitellaan lisäksi sukeltajan perustaitoja tehden ne kaikki liikkumattomana leijunnassa. Jos olet kiinnostunut parantamaan sukellustaitojasi tämä on ehdottomasti oikea kurssi sinulle.

Master Scuba Diver -luokitus

Suoritettuasi PADI Open Water Diver, Advanced Open Water Diver ja Rescue Diver -kurssit tai vastaavat kurssit muulta koulutusjärjestöltä sekä 5 PADIn Specialty -kurssia sekä olet sukeltanut vähintään 50 kirjattua sukellusta voit hakea PADI Master Scuba Diver -luokitusta, joka on PADIn korkein ei-ammattilaisluokitus.

PADI Divemaster

Divemaster -kurssi on tarkoitettu niille sukeltajille, joilla on tarkoituksena toimia sukellusoppaina, apukouluttajina PADI:n kursseilla tai myöhemmin itse kouluttautua kouluttajaksi. Kerron tarvittaessa Divemaster -kurssista lisää.

Laajalle levinneestä harhakäsityksestä huolimatta Divemaster -kurssi ei ole suoraa jatkumoa Rescue Diverille vaan sitä kautta aukeavat mahdollisuudet toimia sukellusalan ammattilaisena tai kouluttajana. Rescue Diverin jälkeen onkin järkevämpää osallistua erikoiskursseille ja pyrkiä kohti Master Scuba Diver -luokitusta tai sitten käydä toisten koulutusjärjestöjen syventäviä tai teknisempiä kursseja.

LOGOdanTRAININGlarge

DAN Basic Life Support Provider -hätäensiapukurssi

DAN-BLS

Basic Life Support eli hätäensiapukurssilla opetellaan toimimaan välittömästi henkeä uhkaavissa sairaus- tai loukkaantumistapauksissa. Tällä kurssilla opetetaan painelupuhalluslevytys, voimakkaan verenvuodon tyrehdyttäminen, hengitystien tukoksen poistaminen tukehtumistapauksissa, sokin hallinta, defibrillaation merkitys ja monia muita tärkeitä tietoja ja taitoja. Basic Life Support on pohjavaatimuksena First Aid ja monille muille DANin kursseille. Suosittelen tätä kurssia sekä sukeltajille että muillekin.

Lisätietoa: DAN Europe – Basic Life Support

DAN First Aid -ensiapukurssi

DAN-FA

First Aid -ensiapukurssilla opetellaan hoitamaan potilasta ei välittömästi henkeä uhkaavissa tilanteissa. First Aid -kurssi täydentää Basic Life Support -kurssin todella kattavaksi tieto- ja taitopaketiksi.

Lisätietoa: DAN Europe – First Aid